Föreningsstämma 22 maj

Den 22:a maj kl 18.30 är det dags för Brf Ringens föreningsstämma. Stämman hålls på samma ställe som tidigare år (Ribbyskolans matsal).

Några dokument som kan vara bra att ha rörande stämman. Alla filer är i pdf-format:

Inkomna motioner 2018
Styrelsens svar på inkomna motioner: Styrelsens svar

Årsredovisning för 2017

Förslag nya P-platser (skisser)

Om du inte kommer själv men vill ändå ha en röst med hjälp av tex en granne:
Fullmakt