Utemöbler på gräsmattan

Styrelsen vill så här i sommartider nämna om du/ni flyttar utemöbler från uteplatsen till gräsmattorna så måste dom flyttas tillbaka efter avslutad aktivitet. Om dom inte flyttas så kommer inte gräsklippningen att fungera optimalt utan dom kommer att klippa runt borden.