Rensning av cyklar och barnvagnar

I samband med vårstädningen kommer vi att passa på att rensa i barvagns‐ och cykelrum. Det står idag många cyklar och barnvagnar som har lämnats av någon som har flyttat eller av någon vars barn blivit för stora. Dessa stjäl plats från dem som behöver den.

Märk upp er cykel eller barnvagn tydligt med lägenhetsnummer. Omärkta föremål kommer att rensas bort.

I våra barnvagnsrum skall endast finnas barnvagnar och rullatorer. Barncyklar kan tillåtas i vissa fall. I våra cykelrum skall endast finnas cyklar och eventuellt barnvagnar finnas. Allt annat än vad som räknats upp ovan kommer att rensas bort från dessa utrymmen vid rensningen.

Styrelsen för Brf Ringen