Motioner till föreningsstämma 2019

Motioner måste inkomma senast 30 april, antingen per mejl till styrelsen@nullbrfringen.se eller lämnas till Angelica på förvaltningskontoret på Ringvägen 136.

(tiden har förlängts från 14 april till 30 april)