Kö till garage och parkeringsplats

Samtliga köande till garage och parkeringsplats har för en tid sedan fått ett brev från vår förvaltare där man uppmanas att bekräfta sin köplats inför övergången till en webbaserad kö. I brevet har dock adressen till denna sida blivit svårförståelig och det kan vara svårt att hitta fram till det ställe där köplatsen skall bekräftas.

Om du vill bekräfta din köplats går det alltså bra att klicka här

Tiden för att bekräfta detta har även förlängts från den 3 till den 10 december. Observera att du förlorar din plats i kön om ingen bekräftelse inkommit senast detta datum.

Efter övergången till den webbaserade kön kommer du att själv kunna hantera ditt köande och få erbjudanden per e-post. Inloggningsuppgifter skickas ut per e-post i mitten av december.

Om du idag inte står i kö men önskar göra det gör du en anmälan här. Du kommer då per automatik att få inloggningsuppgifter så snart webbkön är uppstartad.