Föreningsstämman

Stort tack till alla medlemmar som var med på stämman i tisdags.

2 nya medlemmar valdes in styrelsen. Styrelsen består härmed av:

Ordinarie:
Stephanie Drennan
Eva Ljungdahl
Nils Hjelm
Jolan Wennberg
Jan Widlund

Suppleanter:
Mikael Blomqvist
Marina Nilsson
Niclas Tengwall