För hyresgäster och bostadsrättsinnehavare

Trappstädning

Den 14 september är en storstädning av trapp och källare inplanerad. Det innebär att trapp och källare måste vara helt tomma från saker. Inga barnvagnar, cyklar, blommor, mattor. Med andra ord inte någon form av material som inte hör hemma i trappen eller källaren får finnas där.

Vi vill samtidigt påminna om dom reglerna gäller alltid. Det ska aldrig stå saker i vare sig trapp eller källargång på grund av gällande brandskyddsregler.

Dom sakerna som ev inte tagits bort innan städningen äger rum kommer fraktas bort och deponeras. Det kommer både försvåra och fördyra städningen vilket i slutändan drabbar föreningen = dig!

Balkongstädning

Den 10 september är balkongstädning inplanerad från ringvägen 72 till ringvägen 104. Vi i styrelsen har avser att själva göra jobbet och kommer dela in det i etapper.

Beroende på väder så räknar vi med att klara av ena sidan av föreningen i år och nästa år andra sidan.

Det är balkongernas utsida som avses göras ren från smuts och mossa. Det kommer ske med högtryckstvätt, inga kemikalier kommer användas utan bara vatten. Även fast det är utsidan så kommer det oundvikligen bli en del blöta så har du något på balkongen som inte gillar vatten, ta in det i god tid.

Vänligen
/Styrelsen