Entreprenör av ventilationsprojekt är vald

Under ett extrainsatt styrelsemöte den 23/11 beslutades det om vilken leverantör som skulle väljas för föreningen ventilationsarbete för godkänd OVK. Entreprenör är nu vald. Det blir Henriksbergs Verkstäder som får uppdraget, och de kommer att börja med att installera i en test-/visningslägenhet förmedlad av styrelsen. Den kommer du som boende att kunna besöka. Efter denna installation är gjord kommer styrelsen att be om en skarp offert för hela arbetet i föreningen. I dagsläget har man endast ett riktpris per lägenhet. Detta förutsatt att arbetet går smidigt och korrekt till efter styrelsens kravställningar.