Bredband

Föreningsstämman beslutade att införa bredband via fiber av företaget Ownit om 100MB, till en månadskostnad om 155kr/lgh.

Bindningstiden är om fem år.

Bredbandet kommer kunna användas från och med juni 2013, i enlighet med stämmans önskan.