Takarbeten

Nu startar arbetet på Ringvägen 106 – 110 med omläggning av taket.  Arbetet startar den 3 juni med etablering. Inga bullrande arbeten före kl.08.00 eller efter kl. 17.00.

Arbetet fortsätter sedan på Ringvägen 112 -118. Arbete med takläggning är väderberoende, därför kan arbete även förekomma på helgen. Vi ber om ert överseende med den störning som arbetet innebär.

Vid frågor, kontakta AdEx ServiceCenter: 08-502 573 40

Tack på förhand för ert samarbete!