Information från styrelsemötet 21/9

Efter vårt styrelsemöte den 21 september kan vi bland annat informera om följande som är på gång i föreningen:

  • Stamspolningen har börjat

Företaget GG Högtryck har börjat stamspolningen och är klara på Ringvägen 72-94. Innan de kommer till just ditt hus lämnas information i ditt brevinkast, så att du hinner plocka undan, lämna nyckel osv. Tänk gärna på att det inte är frivilligt om man vill ha spolning av alla rör eller inte. Det är helt nödvändigt att hela systemet görs samtidigt, så vi är alla skyldiga att bidra till att det kan genomföras överallt.

  • Helhetsgrepp om energiförbrukningen

Vi har beslutat att anlita en oberoende konsult som kan ge oss förslag på energibesparingsåtgärder som skulle fungera i just vår förening och fastighet. Det finns många företag som vill sälja dyra lösningar, men vi vill vara säkra på att vi lägger tid och pengar på det som ger bra resultat och tar hänsyn till just våra förutsättningar. Vi begär in en offert för en översyn av våra hus och system, och hoppas kunna fatta beslut under hösten.

  • Förslagen från stämman: Nästa steg

De förslag som medlemmarna röstade fram på stämman börjar nu planeras mer i detalj. Nabo har t.ex. fått i uppdrag att fram förslag på bättre märkning av sophusen. De ta också fram offerter och förslag på balkongtak på de översta balkongerna och en förstudie av balkongplattorna, så att vi kan fatta beslut om det ska genomföras på stämman 2022.

På stämman sa vi i styrelsen att vi skulle se över vilka utrymmen som skulle kunna bli t.ex. barnvagns- eller cykelrum. Vi kommer att påbörja en genomgång av dessa utrymmen under oktober.

Och sist men inte minst: Vi har bett en trädgårdskonsult att rita ett designförslag på en av våra gårdar, som vi planerar att rusta upp först innan vi går vidare med fler gårdar. Designförslaget kommer ju även till nytta när vi ska upphandla trädgårdsanläggare. Vi hoppas att det kan genomföras till våren/sommaren 2022.

  • Trapphusmålning väntar i vinter.

Målningen av våra trapphus ligger nu i startgroparna, och kommer förmodligen att kunna starta i vinter. I varje entré kommer en av väggarna målas i ett mönster i mjuka, milda färger. En provmålning kommer antagligen att göras i trapphuset på Ringvägen 136, där vi har vårt förvaltningskontor. Håll utkik efter mer information längre fram om du är nyfiken på hur det kommer att se ut.

  • Missa inte: Städdag 23/10

På städdagen den 23 oktober plockar vi skräp, grovsopor på gården och planterar en självsådd björk på Ringvägen 128-134. Efteråt grillar vi korv. Två sopcontainrar beställs också där vi kan kasta grovsopor. Vi sätter upp anslag i trapphusen ett par veckor före, så håll utkik.

Styrelsen