Containrar på städdagen 19/10

Städdagen i morgon lördag startar kl. 10.00 (men kom annars när du kan). På städdagen plockar vi skräp, fimpar osv. Vi har också tagit hit containrar så att man kan att kasta ev. grovsopor som man kanske har hemma. Klockan 13.00 grillar vi på gården vid port 128-134. Vi bjuder på korv med bröd samt dryck.

Containrarna är placerade vid port 88-94 och port 120-126 och är öppna mellan klockan 14.00 och 16.00, eftersom någon behöver vara där och hålla lite koll på att inte miljöfarligt avfall slängs där i.

Samling  sker vid förvaltningskontoret på Ringvägen 136, annars kan du ansluta senare någonstans på gårdarna.

Vi ses väl?