Avstängning av vatten

I morgon torsdag 20/2 kommer Vattenfall att akut laga matarledningarna till båda Ringens centraler. Det betyder att samtliga portar kommer att drabbas av detta. Det är värmen och tappvarmvattnet som kommer att påverkas.
Vattenfall har aviserat att detta kommer pågå mellan klockan 08-16.