Kallelsen till årsmötet är ute

Kallelsen och bilagorna
Nu är kallelsen till föreningens årsmöte utdelad, tillsammans med dagordning, valberedningens förslag till styrelse m.m. samt styrelsens och övriga medlemmarnas förslag att rösta på.

Revisorns arbete med årsredovisningen
Styrelsen hade revisionsmöte den 19 april med föreningens revisor på KPMG, och hon hade en hel del kommentarer och önskemål om ändringar i de siffror och fakta som föreningens förvaltare Nabo hade tagit fram. De ska nu alltså rättas innan revisorn kan godkänna årsredovisningen slutgiltigt så att styrelsen kan underteckna den.

Revisorn måste först ”klubba igenom” årsredovisningen innan vi kan dela den med medlemmarna…

Notera gärna att årsredovisningen enligt föreningens stadgar ska hållas tillgänglig för medlemmarna en vecka före stämman. Du hittar den då under fliken Om föreningen, men kan även hämta en utskriven version på förvaltningskontoret på Ringvägen 136 då Nabo bemannar kontoret (tisdag 08.00-1100 och torsdag 15.00-18.00).

Förutom kaffe och kaka serverar vi denna gång en enklare måltid för den som anmäler sig. Senast måndag den 9 maj räcker för svar om mat (i kallelsen skrev vi 6 maj).

Vi ses väl där?

/Styrelsen