Alla inlägg av Jesper Mattsson

Installation av ny bredbandsleverantör måndag 7/12

Nu på måndag sker installationen för den tidigare aviserade installationen av ny bredbandsleverantör. Detta kommer att ha start kl 11.00.  i och med att detta arbete utförs så kommer internet förbindelserna i fastigheterna att vara skakiga till en början allt ftersom utrustningen byts ut. Utbytet bör vara klart samma dag och bör till kvällen vara färdigställt.

Här finns ett informationsbrev med instruktioner: Välkommen till Bahnhof!

Porttelefoner kommer inte att fungera på måndagen då det utnyttjar förra leverantörens utrustning. Det är planerat att leverantör av portsystem kommer ut på tisdagen dagen där på för att lösa den tekniska förflyttningen till nya leverantören, detta kan ta mer än en dag.

Däremot ska inpassering med taggen/blippen fungera som vanligt, och även att boka samt använda tvättstugan.

För tekniska frågor hänvisar vi direkt till Bahnhof på 010-510 00 00. Frågor om kostnaden och ev. felaktigt belopp på din månadsavi bör du ta med vår förvaltare Delagott, t.ex. via e-post på info@nulldelagott.se.

Entreprenör av ventilationsprojekt är vald

Under ett extrainsatt styrelsemöte den 23/11 beslutades det om vilken leverantör som skulle väljas för föreningen ventilationsarbete för godkänd OVK. Entreprenör är nu vald. Det blir Henriksbergs Verkstäder som får uppdraget, och de kommer att börja med att installera i en test-/visningslägenhet förmedlad av styrelsen. Den kommer du som boende att kunna besöka. Efter denna installation är gjord kommer styrelsen att be om en skarp offert för hela arbetet i föreningen. I dagsläget har man endast ett riktpris per lägenhet. Detta förutsatt att arbetet går smidigt och korrekt till efter styrelsens kravställningar.

Från styrelsemötet 17/11

På styrelsemötet den 17 november togs bl.a. följande frågor upp för diskussion och beslut samt information:
  • Byte av bredbandsleverantör kommer att ske i december. Detta kommer att innebära ett kort avbrott i internet förbindelsen under normal kontorstid. Planerat installationsdatum sker den 07-12-2020. Bytet kommer att innebära att vi byter från ownit som erbjuder 100/100 Mbit som standard och max 1000/1000 Mbit till bahnhof som erbjuder 1000/1000 Mbit och 10000/10000Mbit som maxhastighet, detta kommer att innebära att föreningen och dess medlemmar är framtidssäkrad för framtidens e-tjänster. Detta kommer även att innebära en billigare bredbandsavgift för boende, 79 kronor istället för som nu 155 kr.
  • Målningen av parkeringsplatser färdigställdes endast på den ena sidan av föreningen. Kvarvarande målning kommer att färdigställas den 25/11 om vädret tillåter. Blir det yttligare förhinder alt. förseningar kommer det att färdigställas på våren. Resultatets kvalité av genomförd målning har godkänts av styrelsen.
  • Styrelsen önskar att boende med garage finns till förfogande att öppna upp sina garage så att Delagot kan komma in och inspektera utrymmet för bristfällig dokumentation på ritningar. Detta är i en förberedelse för färdigställande av avloppsrörens stamspolning.
  • Tvättstugebokning finns snart som en webbapplikation så att man kan logga in hemifrån via sin webbläsare för att boka sin tvättstugetid. Planerad lansering sker under december. Den vanliga panelen utanför tvättstugorna kommer att finnas kvar och fungera som den gör idag.
  • Radonmätning kommer att behöva utföras i alla trapphus och även flera lägenheter per trapphus. Styrelsen önskar att medlemmar ställer upp med att ha en liten radonmätningspuck ståendes i sin lägenhet för att mäta mängden radon. Detta är ett led i ventilationsprojektet. Anledningen till varför detta måste utföras är att vi skall kunna konstatera att ventilationsprojektet har haft önskad effekt i lägenheter/hus. En ökad bonus om man ställer upp är att man kommer få sin lägenhet specifikt kontrollerad att man har godkända mätvärden efter projektets färdigställande.