månadsarkiv: mars 2020

Är du frisk och kan hjälpa andra?

Är du frisk och fri från symptom på förkylning eller influensa? Hjälp då gärna dem som är extra utsatta för Corona-viruset och andra virus, t.ex. genom att handla mat. Knacka på hos grannar som du kanske är lite bekant med redan, och fråga om de behöver hjälp, eller lägg en lapp i brev-inkastet med ditt namn och telefon-nummer så att de kan ringa dig om de vill ha hjälp.

Tack för att du bryr dig om dina grannar!

Från styrelsemötet 10/3

Här är en sammanfattning av några av de frågor som styrelsen tog upp på styrelsemötet den 10 mars:

  • Styrelsen och förvaltaren går tillsammans igenom våra gårdar för att se var asfalten behöver lagas. Vi tittar också på nya utomhuslampor vid husgavlarna på Ringvägen 82 och 94 som vi skrivit om tidigare. Vi kompletterar även med belysning på fasaden på insidan av Ringvägen 72 och 86.
  • Fasadlagningar har gjorts och ser väldigt bra ut, och längre fram kan fler lagningar bli aktuella. Däremot stämmer inte den nya färgen överens med gamla husfärgen. Förvaltaren ser till att det målas om.
  • Offerter för målning av våra parkeringsplatser tas fram till nästa styrelsemöte.
  • En ny fasadskylt till Ringvägen 136 med föreningens logga är på gång. Det blir en ny typ som sätts upp med annan infästning. Den kompletteras med en mindre skylt vid entrén till förvaltningskontoret.
  • Introduktionen för nyinflyttade fortsätter, eftersom det ger bättre förutsättningar för trivsel, ordning och god grannsämja. Under våren har vi även olika informationskampanjer för att lyfta kunskapen hos alla om vilka regler som gäller samt vilka rättigheter och skyldigheter vi som boende har.

Nästa styrelsemöte hålls den 21 april.

Vill du hjälpa föreningen lite?

Om du vill hjälpa föreningen lite kan du till exempel ta ned de anslag, alltså lappar, som sätts upp i ditt trapphus när de har blivit inaktuella. Nu senast sattes anslag upp i alla portar om stamspolningen som gjordes vecka 7-8. Ta gärna ned det när du går genom porten nästa gång, eftersom arbetet är klart nu.

Anslag som inte har något speciellt slutdatum ska helst bara sitta uppe i ca 2 veckor. Om de sitter uppe längre än så känns till slut nyheten inte ny längre, och kan till slut upplevas som skräp.

Tack för att du vill hjälpa till!