månadsarkiv: februari 2020

Om bil- & parkeringsvett

Här kommer några bra och viktiga tips på vad man bör tänka på när man kör och parkerar på vårt område:

1. Håll låg hastighet när du kör på vårt område. Det rör sig mycket folk på gårdarna och parkeringarna, och en olycka händer så lätt.

2. Ha motorn avstängd medan du sitter och väntar på någon. Det kan vara störande för grannar med fönster och balkong nära.

3. Ta dig tid att parkera rakt på din parkeringsplats, så att grannens bil också får plats bredvid.

4. Parkera inte inne på gården. Det är inte tillåtet och det påverkar också framkomligheten.

5. Parkera inte och kör inte upp på gräsmattorna. De blir förstörda av det, och vi får lägga onödiga pengar på att reparera dem.

Tack för visad hänsyn!

Styrelsemötet 11/2

På styrelsemötet den 11 februari togs bl.a. följande frågor upp:

  • Vi går vidare till nästa steg i ventilationsarbetet. Styrelsen har bett en av de två entreprenörerna som lämnat offert i uppdrag att upphandla sina egna underentreprenörer och räkna på totalkostnaden. Därefter fattar styrelsen definitivt beslut om offerten som helhet, och då kan starttiden för arbetet sättas. Miljöförvaltningen är informerad om status på projektet.
  • Belysningen på husgavlarna vid Ringvägen 82 och 94 ska förstärkas, eftersom det vintertid är väldigt mörkt där. Delagott Förvaltning har fått i uppdrag att ta fram offerter.
  • Olika varianter av farthinder diskuteras för att få ned hastigheten inne på gårdarna, och styrelsen ska titta på vilka modeller som kan fungera.
  • Haninge kommun inför nya parkeringsregler på Ringvägen. Man får endast parkera på norra sidan av vägen, alltså inte på vår sida av vägen. Det är för att det ska bli lättare för brandbilar, sopbilar osv att komma fram. Läs kommunens information här.
  • Systemet för bokning av tvättid via vår hemsida håller på att testas (se bild nedan). Snart bör alla ni som har anmält intresse för detta kunna läggas upp i systemet, och då skickas uppgifter om login och lösenord ut via den e-post som har angivits.
    Du hittar anmälningsblankett på förvaltningskontoret, Ringvägen 136, eller på hemsidan under fliken Föreningen.

Nästa styrelsemöte blir den 10 mars.