månadsarkiv: maj 2014

Föreningsstämman

Stort tack till alla medlemmar som var med på stämman i tisdags.

2 nya medlemmar valdes in styrelsen. Styrelsen består härmed av:

Ordinarie:
Stephanie Drennan
Eva Ljungdahl
Nils Hjelm
Jolan Wennberg
Jan Widlund

Suppleanter:
Mikael Blomqvist
Marina Nilsson
Niclas Tengwall

Duvor på balkongen

I vårtider lägger fåglar ägg. Om du inte är ute på balkongen lite då och då så kan duvor få för sig att dom ska bygga bo där. Med andra ord så kan det vara bra att visa sig på balkongen ibland. Då kommer inte duvorna lägga ägg där.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Uppdaterat! Nu finns fullmakt samt årsredovisning att ladda hem längs ner.

Tisdagen den 20 maj 2014 klockan 18.30 Matsalen Ribbyskolan.

Dagordning:

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmans val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Avslutande

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Brf Ringen

2013 årsredovisning

Kallelse stämma Ringen 2014-05-20 (pdf)

Fullmakt vid Brf Ringens föreningsstamma

Vårstädning

Förra året anordnade styrelsen två städdagar och dessa var en succé.  Vi fick mycket gjort och fick dessutom en möjlighet att träffa många boende i föreningen.

Nu är det dags igen! Lördagen den 10 maj anordnar styrelsen en städdag för samtliga medlemmar. Under städdagen har vi möjlighet att spara in pengar till föreningen för åtgärder som annars måste köpas från någon entreprenör. Vi kommer att kratta löv, göra våra planteringar snygga, rensa i källarutrymmen mm

Alla som vill bidra till ett vårsnyggt Ringen samlas utanför förvaltningskontoret på Ringvägen 136 klockan 10.00 lördagen den 10 maj.

När vi svettats ett tag bjuds det på korv.

Välkomna!
Styrelsen för Brf Ringen

Rensning av cyklar och barnvagnar

I samband med vårstädningen kommer vi att passa på att rensa i barvagns‐ och cykelrum. Det står idag många cyklar och barnvagnar som har lämnats av någon som har flyttat eller av någon vars barn blivit för stora. Dessa stjäl plats från dem som behöver den.

Märk upp er cykel eller barnvagn tydligt med lägenhetsnummer. Omärkta föremål kommer att rensas bort.

I våra barnvagnsrum skall endast finnas barnvagnar och rullatorer. Barncyklar kan tillåtas i vissa fall. I våra cykelrum skall endast finnas cyklar och eventuellt barnvagnar finnas. Allt annat än vad som räknats upp ovan kommer att rensas bort från dessa utrymmen vid rensningen.

Styrelsen för Brf Ringen